Zieglers gamle Gaard paa Hj. af Mejlgade og Olufsgyden er nu af Slagter Hasle solgt til Malerm. Secher. Den vil i Løbet af 8 Dage blive nedbrudt - og en ny Ejendom opført, der faar 3 Facader - imod Mejlgade, Olufsgyde og Olufs Kirkegaard.
Datering
1908-02-20
Arkiv ID
000108051
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.