Jeg tillader mig herved at henlede et æret Publ.s Opmærksomhed paa endeel nye sorter Brød, i Særdeleshed de i Kbh. og flere større Stæder saa yndede Tivolibrød & Pariser-Krandse, hvormed jeg er saa fri af anbefale mig. Aarhuus, d. 17. April 1844 S. Simonsen, Bagermester Se ogsaa 17.4: Bagerm. Sperling.
Datering
1844-04-19
Arkiv ID
000109609
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.