Danseinstitut. Undert., forhen Danser ved det Kgl. Theater i Kbh., og siden bekjendt som Lærer i Dans i de fleste Købstæder i Dannemark og Norge, opholder sig endnu nogle Maaneder her på Stædet, og giver i den Tid, Underviisning i de nyeste Danse. De Herrer og Damer som ønske min Veiledning, og de ærede Forældre, som ville Betroe mig deres Børn, ville behage, snarest muligt, at lade sig tegne i mit Logi hos D. Jacobsen paa Vestergade. Prisen er 6 Rdr. for hver og mit Institut paa Raadstuen O. G. F. Bagge. Danselærer
Datering
1809-09-20
Arkiv ID
000111961
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.