I Eftmd. Kl. 3 blev Krandsen heiset paa den nye Fattiggaard, beligg. paa Jeronimus-Bakken, sydvest for Byen. Bygningsinsp. Walther havde leveret Tegning, men man havde ikke raad til saa stor en Bygning hvorefter Arkitekt Langeland-Mathiesen reducerede den og ledede Arbejdet. ½ Spalte 20.11: Referat ½ Spalte
Datering
1869-11-19
Arkiv ID
000112347
Beskrivelse
Samlingstags
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.