Sindrig Mekanik etc. .......Physisk, mekanisk og optisk Theater...... 1...Experimenter af Naturvidenskaben og mekaniske Stykker. 2. Fantasmagorie, el. ganske nye Aabenbarelser af Aander......samt flere andre forskiellige Gienstande. Skuepladsen: Raadstuen........Bill. á 3, 2 og 1 Rbmk. Hage
Datering
1813-07-27
Arkiv ID
000113031
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.