Bugtalere Den berømete Bugtaler Hr. Charles, som overalt har været hørt med saa megen Bifald og Beundring, er nu paa sin Giennemreise ankommet her til Aarhuus, hvor han Tvende Gange vil lade sig høre. Det Nærmere, saavelsom Tiden og Stedet, vil erfares af de udkommende trykte Plakater. 9.3. og 10.3. paa det Dram. selskab Teater Kl. 7. Bill á 5 Rbmk.
Datering
1813-03-05
Arkiv ID
000113186
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.