"Fægyden". I Nr. 36 af St. tillade vi os foreløbig at henlede Opm. paa ovenn. Gadenavn, der forekommer os, utilladelig naivt, især i en By, der staar saa høit i Hensyn til Smag og Intilligens som Aarhus. Vi skulle nu Tillade os at fremkomme med et Forslag, hvorved denne Ulempe let og tilfredstillende kan afhjælpes. Hvis man nemlig istedetfor det lille Ord "Fæ"- der skriver fælt i høviske Øren - indsætter dets naturlige Modsætning: "Folk", der jo netop i vore Dage har en god Klang, fremkommer det nye "Navn "folkegyden", der synes os saa velklingende og i al sin Simpelhed saa ædelt, at vi ikke kunde tvivle om, at det vil gøre Lykke. I ethvert Tilfælde haabe vi, at "Fægyden"s Beboere ville følge det af deres Samtidige i (forhenv.) "Pustervig" givne Exempel, og hvis de tillige ville benytte vor Anvisning til at skaffe deres Gade et mere tiltalende Folkeligt Navn, er Hensigten med disse Linier fuldstændig naaet.
Datering
1867-04-05
Arkiv ID
000113813
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.