Kystpavillonen I Kystpavillonen var en toetages bygning, for størstedelen af træ, som lå lidt tilbage fra gaden med en have foran. Dens adresse var Kystvejen nr. 21. I stuen var der en veranda og almindelig restaurant, på 1. sal en varietésal, hvortil man kom op ad en snæver og stejl trætrappe, som endte i en temmelig smal dør til salen. Bag buffetén førte en gang ud til nogle rum, der blev brugt som artistværelser, og til en bagtrappe, som endte i gården til Mejlgade 44, hvor der i sin tid fandtes et hotel, som omkring århundredeskiftet bar navnet "Gylfe". Etablissementet ejedes i 1875 af en L. Lorenzen, som fiksede det op og åbnede det som café og vinstue, hvorfra "lystrejsende der besøgte Århus", kunne nyde "den bekendte smukke udsigt over havet". Året efter var der koncert og forestilling af "det bekendte varieté-selskab fra Sommerlyst i København". I øvrigt holdtes der om vinteren danseskole i lokalet, og Lorenzen søgte at samle "herrer, der have øvelse på strygerinstrumenter og lyst til at deltage i en strygekvartet" til "Morskabsmusik". I 1880 overtoges Kystpavillonen af restauratør Thürmann, der foretog en forskønnelse af den men i øvrigt drev den som almindelig café. Derefter blev i 1883 C. F. F.Mogensen vært, og det var under ham, der blev permanent sommervarieté der, efter at han i nogle år havde drevet en pæn og jævn café med "koncert for fortepiano", mens salen om vinteren benyttedes af C. Rasmussens danseskole - med indgang fra Mejlgade-siden. Senere var der fire aftener om ugen koncert af "en fortræffelig sammenspillet sextet, strygeinstrumenter og fjøjte", og restauranten rostes som "uden sammenlig- fortsætter
Datering
1883
Arkiv ID
000115287
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Bernh. Jensen: Glade Århus 27.0
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.