Den meget bekiendte og agtværdige Familie Veltheim fra København, som med Kongelig allern. Tilladelse giør en Konstreise agter at give her i Byen en Vocal- og Instrumental-Concert, hvori samme vil have den Ære at lade sig høre i Sang og Pianofortespil. 28.7. Klokken 6 paa Raadstuen. Jomfruerne Veltheim fra det Kongelige Theater i København, med Understøttelse af deres Moder og flere ærede Musikyndere. Billetter a 5 Rigsbankmk. 31.7. rosende Anmeldelse. Skønt det ikke er længe siden vi frydedes ved en Wernikes mesterlige Spil maatte man dog beundre de to Jomfruers Spil.
Datering
1813-07-20
Arkiv ID
000118908
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.