...tvende nye dramatiske Kunstforeninger, der have dannet sig efter vort større dramatiske Sel- skab. Den ene aabnede sit Theater 2. Paaskedag med et splinternyt Stykke, hvis største Fortrin var, at det fra først til sidst var yderst ori- ginalt. For at forstaae dette, maae man vide, at En af Selskabets Personale med en forunderlig Kløgt af mangfoldige andre Skuespil havde excerperet og compileret en deel Scener og deraf combineret to Acter. - Selskabets Bestræbelser overgik langt selv de dristigste Tilskueres Forventning. Hos Mange af disse sporedes en stærk Rørelse, og det forekom anmelderen livagtig, som om han ogsaa kunde høre Thalia hulke, saa bevægeligt var det - Klap og Bravoraab løn- nede rigeligt de Spillendes Flid. ... Der fattedes hverken Prolog eller Epilog, og Tilskuernes Glæde pirredes stædit ved Sangen af mangfoldige elskovsfulde viiser. - Gid dette og deilige Societeter maa trives og florere som de mest talende Beviser paa Landets stigende Kultur! 15. April: Erklæring. Da man har bragt i Erfaring, at nogle Spottegøge have antaget den i No.45 indrykte Skuespil-Anmeldelse for Ironi, saa erklæres herved til Hines Beskiæmmelse og de respective Spillendes Beroligelse, at den Roes man i hin Anmeldelse havde ydet disse var oprigtig og uskrømtet. Det skulde gjøre Anmelderen ondt, hvis den Misforstaaelse hans velmeente
Datering
1814-09-12
Arkiv ID
000121892
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.