Paa Søndag 31. Juli giver Familien Veltheim en dramatisk Forestilling med Pantomime og Dands paa det forenede dramatiske Selskabs Theater. Indholdet bliver ved Plakater bekiendtgiort. Bill. á 5 Rbmk. Se ogsaa: Musik 3.8. Forestilling til Bedste for Byens Fattige 8.8. - - - - Jomfruerne Veltheim. I Anmeldelsen 10. August roses især den yngste Jomfru Veltheim, "Cupidos Fremstillerinde" i Balletten. "Denne lille Kunstnerindes Mimik, Deklamation og hele Spil lover meget".
Datering
1813-07-27
Arkiv ID
000122225
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.