Dilettantfor. Baumgarten: Kronprinsens Klub s. 76 ff. s. 80: "Efter flere Forsøg paa at oprette en Skueplads i Aarhus stiftedes d. 5. Jan. 1800 "det forenede dram. Selskab".... .... Senere indrettede Apoteker Reddelin hele den af Raadmand Ingerslev hidtil beboede Etage, 19 Fag, paa Løveopoteket til Theater og Balsal for Selskabet; Salen rummede ca. 200 Tilskuere. Selskabet begyndte som regel Sæsonen i September. Der spilledes 2 alm. Komedie hveranden Søndag Eftermiddag fra kl. 4.
Datering
1800
Arkiv ID
000123162
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Baumgarten: Kronprinsens Klub 76 ff
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.