Dilettantfor. ...Ogsaa vor By Aarhuus kan allerede fryde sig ved tvende nye dramatiske Kunstforeninger, der have dannet sig efter vort større dramatiske Selskab. Den ene aabnede sit Theater 2.Paaskedag med et splinternyt Stykke, hvis største Fortrin var, at det fra først til sidst var yderst originalt.- For at forstaa dette, maa man vide, at en af Selskabets Personale med en forunderlig Kløgt af mangfoldige Skuespil havde excerperet og compileret en deel Scener, og deraf combineret to Acter.- Selskabets Bestræbelser overgik langt selv de dristigste Tilskueres Forventning, hos mange af disse sporedes en stærk Rørelse og det forekom Anmelderen Livagtig, som om han ogsaa kunde høre Thalia hulke- saa bevægeligt var det- Klap og Bravoraab lønnede rigeligt de spillendes Fliid.- Virkelig opvartedes ogsaa med Alt, hvad man kunde forlange, der fattedes hverken Prolog eller Epilog og Tilskuernes Øre pirredes stærkt ved Sangen af mange elskovsfulde Arier.- Gid dette og deslige Societeter maa trives og florere som de meest talende Beviiser for Landets stigende Kultur..-
Datering
1814-04-12
Arkiv ID
000123174
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.