Sømandshjem Sømandsmissionen køber Havnegade 20 af Gross. Søren Justesen for 60.000 Kr. til nyt Sømandshjem. Det gamle Sømandshjem Havnegade 38 og Revet 5 købes af Skibshandler Fr. Wendelboe for 31.000 Kr.
Datering
1909-01-13
Arkiv ID
000124474
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.