Folkesang på stadion

Materialetype
Kreativt ophav
Datering
1940-08-27
Arkiv ID
000136470
Beskrivelse
Overskrift
Folkesang på stadion
Abstrakt
I besættelsens første sommer blev der landet over afholdt alsang, hvor tusindvis af mennesker mødtes og sang fædrelandssange. Også i Aarhus blev de populære sangstævner afholdt. Den første blev afholdt på Bispetorvet, den sidste i Mindeparken og Idrætsparken dannede ramme om den anden, der blev afholdt 26. august 1940. Omkring 25.000 mennesker var samlet på stadion, og arrangementet blev skudt i gang af en tale til ungdommen fra landsretssagfører J.C. Sørensen (billede). ”I er Danmarks fremtid – den, vi ved intet om, men håber alt af”, sagde han blandt andet til byens ungdomsorganisationer, der havde taget opstilling rundt om på plænen. Her efter blev der blandt andet sunget ”Der er et yndigt land”, ”Danmark i tusind år” og ”Kong Christian” for fulde lunger.
Ophavsret
I offentlig eje. Copyright udløbet
Materialet er i offentlig eje, da ophavsretten er udløbet. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Rettighedsnoter

Billedet er med ukendt fotograf, og har været bragt i Århus Stiftstidende 27. august 1940. Ophavsretten er dermed i forhold til ophavsretsloven §63, Stk. 3 udløbet.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download