Julegåsen købes (torvehandel)

Materialetype
Kreativt ophav
Datering
1939-12-21
Arkiv ID
000139403
Beskrivelse
Overskrift
Julegåsen købes (torvehandel)
Abstrakt
En ung frue køber årets julegås ved Domkirken tre dage før jul i 1939.
Ophavsret
I offentlig eje. Copyright udløbet
Materialet er i offentlig eje, da ophavsretten er udløbet. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Begivenheder
Rettighedsnoter

Billedet er med ukendt fotograf, og har været bragt i Århus Stiftstidende 12. december 1937. Ophavsretten er dermed i forhold til ophavsretsloven §63, Stk. 3 udløbet.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download