[Nytårsskæg: Købmandsskilte med vendte bogstaver]

Materialetype
Kreativt ophav
Datering
1965-01-01
Arkiv ID
000139449
Beskrivelse
Abstrakt
Nytårsskæg: Købmandsskilte med vendte bogstaver
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Beskrivelsesdata
Stedsangivelse
Jyllands Allé / P.P. Ørumsgade
Relationer
Begivenheder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download