[nytårsudstyr SBV]

Materialetype
Kreativt ophav
Datering
1960-12
Arkiv ID
000139452
Beskrivelse
Abstrakt
nytårsudstyr SBV
Beskrivelsesdata
Stedsangivelse
varehuset SBV,Ryesgade
Relationer
Steder
Begivenheder
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download