Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[I Skrivelse til Stiftamtet af 20de f. M., kommuniceret Byraadet under 26de s. M., havde Indenrigsministeriet meddelt Samtykke til, at Kommunen skænker ca. 10 Tdr. Land af Marselisborg Markjorder...]

Arkivskaber
Datering
1901
Arkiv ID
000151674
Journalnr.
112-1893
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19010704_183.pdf", "start_page": 1}]
Beskrivelse
Abstrakt
I Skrivelse til Stiftamtet af 20de f. M., kommuniceret Byraadet under 26de s. M., havde Indenrigsministeriet meddelt Samtykke til, at Kommunen skænker ca. 10 Tdr. Land af Marselisborg Markjorder og Skov til »Udvalget for Tilvejebringelse af en Sommerbolig for Hs. kgl. Højhed Prins Christian«. Toges ...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download