Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Fra Udvalget for Alderdomsunderstøttelse var modtaget følgende Indstilling af Ilte d. M.: "For at Opførelsen af det af Byraadet vedtagne Alderdomsasyl kan fremmes saa hurtigt som muligt, vil det...]

Arkivskaber
Datering
1902 ~ 1904
Arkiv ID
000151677
Journalnr.
432-1898
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19020313_73.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19021106_252.pdf", "start_page": 2}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19021127_268.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19021211_282.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19030122_24.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19030430_98.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19030514_110.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19030709_144.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19031008_191.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19031029_230.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19031119_247.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19040128_321.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19040616_71.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19040714_100.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19041006_148.pdf", "start_page": 1}]
Beskrivelse
Abstrakt
Fra Udvalget for Alderdomsunderstøttelse var modtaget følgende Indstilling af Ilte d. M.: "For at Opførelsen af det af Byraadet vedtagne Alderdomsasyl kan fremmes saa hurtigt som muligt, vil det være nødvendigt, at en Arkitekt for Arbejdet antages, og Udvalget skal derfor udbede sig Byraadets Beslut...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download