Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Efter at Byraadet i Mødet den 28de Marts d. A. (se Sag Nr. 403 - 1900) havde besluttet at lade opføre en Brandstation paa Hjørnet af ny Munkegade og Tunøgades Forlængelse, havde Brandkommissionen...]

Arkivskaber
Datering
1901 ~ 1903
Arkiv ID
000151774
Journalnr.
232-1901
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19010829_205.pdf", "start_page": 3}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19011121_259.pdf", "start_page": 2}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19020710_168.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19021106_252.pdf", "start_page": 2}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19021204_271.pdf", "start_page": 4}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19021211_282.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19030813_151.pdf", "start_page": 1}]
Beskrivelse
Abstrakt
Efter at Byraadet i Mødet den 28de Marts d. A. (se Sag Nr. 403 - 1900) havde besluttet at lade opføre en Brandstation paa Hjørnet af ny Munkegade og Tunøgades Forlængelse, havde Brandkommissionen ladet Arkitekt Kühnel udarbejde Planer og Overslag til en saadan Bygning, der herefter var beregnet at ville koste ca. 19,000 Kr. Samtidig hermed forelaa to af Brandinspektøren udarbejdede Projekter med ...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download