Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Da den Kommunen meddelte Eneretsbevilling paa Anlæg og Drift af elektrisk Sporvej bl. a. var betinget af, at GI. Guldsmedgade i hele sin Længde udvidedes saaledes, at Kørebanen overalt blev 12...]

Arkivskaber
Datering
1903 ~ 1904
Arkiv ID
000152633
Journalnr.
170-1903
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19030528_116.pdf", "start_page": 2}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19030820_158.pdf", "start_page": 2}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19031022_220.pdf", "start_page": 8}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19040225_364.pdf", "start_page": 2}]
Beskrivelse
Abstrakt
Da den Kommunen meddelte Eneretsbevilling paa Anlæg og Drift af elektrisk Sporvej bl. a. var betinget af, at GI. Guldsmedgade i hele sin Længde udvidedes saaledes, at Kørebanen overalt blev 12 Alen bred (se Sag Nr. 225 - 1902 i Mødet i Gaar), havde der dannet sig et privat Konsortium til Løsning af denne Side af Sagen. - Fra dette Konsortium havde Byraadet under 11te d. M. modtaget følgende Skriv...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download