Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Til første Behandling forelaa i Mødet den 21de f. M. den i Tillæget Side 1 aftrykte Indstilling af Marts d. A. fra Havneudvalget ang. en Udvidelse af Havnen med Landvinding mod Syd. Efter at Sagen...]

Arkivskaber
Datering
1904 ~ 1905
Arkiv ID
000152958
Journalnr.
46-1904
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19040505_47.pdf", "start_page": 7}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19050202_43.pdf", "start_page": 5}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19050302_87.pdf", "start_page": 1}]
Beskrivelse
Abstrakt
Til første Behandling forelaa i Mødet den 21de f. M. den i Tillæget Side 1 aftrykte Indstilling af Marts d. A. fra Havneudvalget ang. en Udvidelse af Havnen med Landvinding mod Syd. Efter at Sagen havde været undergivet en foreløbig Behandling i nævnte Møde, blev Forslaget endelig vedtaget i indeværende Møde, idet Byraadet dog forbeholdt sig senere at tage Beslutning angaaende den af Havneudvalge...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download