Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Indstilling angaaende Byggeplads m. m. til en paatænkt Fødselsanstalt i Aarhus. Nørgaard meddelte at der var kommet Forespørgsel fra Justitsministeriet, om det paatænkte Areal kunde udvides til 3...]

Arkivskaber
Datering
1908 ~ 1909
Arkiv ID
000154957
Journalnr.
59-1908
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19080910B_137.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19081022_391.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19090107_573.pdf", "start_page": 4}]
Beskrivelse
Abstrakt
Indstilling angaaende Byggeplads m. m. til en paatænkt Fødselsanstalt i Aarhus. Nørgaard meddelte at der var kommet Forespørgsel fra Justitsministeriet, om det paatænkte Areal kunde udvides til 3 Td. Land, om den Grund, Generalen havde til Have kunde lægges til Fødselsanstalten, om denne kunde benytte Kommunehospitalets Tank til W. C., og om Kommunen vilde levere Anstalten Vand, Gas og Elektricit...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download