Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Spørgsmaal om Tegning af en Garanti vedrørende Landsudstillingen. Rahr meddelte, at der fra Landsudstillingens Forretningsudvalg var sket Henvendelse til Kasse- og Regnskabsudvalget angaaende...]

Arkivskaber
Datering
1909
Arkiv ID
000155627
Journalnr.
337-1909
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19091118B_155.pdf", "start_page": 6}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19091125B_165.pdf", "start_page": 3}]
Beskrivelse
Abstrakt
Spørgsmaal om Tegning af en Garanti vedrørende Landsudstillingen. Rahr meddelte, at der fra Landsudstillingens Forretningsudvalg var sket Henvendelse til Kasse- og Regnskabsudvalget angaaende Tegning af en Garanti. Det var blevet meddelt, at den for Udstillingen tegnede Garantisum beløb sig til ca. 280000 Kr., og at Udstillingen paa denne havde laant 200000 Kr. i Privatbanken. Inden Udstillingen ...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download