Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Skrivelse fra Det jydske Haveselskab med Anmodning om en endelig Afgørelse af Spørgsmaalet om Selskabets Stilling til Haven ved Vesterbrogade. Markudvalget indstillede, at Byraadet tog den fra...]

Arkivskaber
Datering
1911
Arkiv ID
000156342
Journalnr.
336-1910
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19110309B_229.pdf", "start_page": 11}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19110330_431.pdf", "start_page": 1}]
Beskrivelse
Abstrakt
Skrivelse fra Det jydske Haveselskab med Anmodning om en endelig Afgørelse af Spørgsmaalet om Selskabets Stilling til Haven ved Vesterbrogade. Markudvalget indstillede, at Byraadet tog den fra Haveselskabet foreliggende Opsigelse af Lejemaalet til Efterretning og overdrog Udvalget at afvikle Forholdet til Selskabet i Henhold til den bestaaende Lejekontrakt. Jul. Andersen. Sagen, som den foreligge...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download