Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Valg af 2 Medlemmer til Besigtigelses- og Ekspropriationskommissionen vedrørende Anlæget af en Godsbanegaard i Aarhus. Mikael Johansen stillede Forslag om at overlade til Udvalget for Byens...]

Arkivskaber
Datering
1916 ~ 1917
Arkiv ID
000163027
Journalnr.
140-1916
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19160525_51.pdf", "start_page": 5}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19160615_97.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19160629_123.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19160629_123.pdf", "start_page": 2}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19160706_135.pdf", "start_page": 3}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19160807_167.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19160914_199.pdf", "start_page": 2}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19160914_199.pdf", "start_page": 3}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19161026_301.pdf", "start_page": 2}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19161221_365.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19170118_389.pdf", "start_page": 2}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19170322_547.pdf", "start_page": 3}]
Beskrivelse
Abstrakt
Valg af 2 Medlemmer til Besigtigelses- og Ekspropriationskommissionen vedrørende Anlæget af en Godsbanegaard i Aarhus. Mikael Johansen stillede Forslag om at overlade til Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse at vælge de to Medlemmer. Mousten foreslog at vælge Hr. Jakob Jensen. Mikael Johansen foreslog at vælge Hr. Møller. Møller og Jakob Jensen valgtes. Udskrift af Forhandlingsprotokollen ...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download