Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Indstilling fra Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse om, at Byraadet tiltræder følgende Overenskomst angaaende Indretning af en Idrætspark og Stadion: "Mellem Aarhus Byraad paa Aarhus...]

Arkivskaber
Datering
1918
Arkiv ID
000164080
Journalnr.
150-1918
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19180516_23.pdf", "start_page": 3}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19180524_59.pdf", "start_page": 2}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19180629_95.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19180807_137.pdf", "start_page": 2}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19180829_147.pdf", "start_page": 10}]
Beskrivelse
Abstrakt
Indstilling fra Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse om, at Byraadet tiltræder følgende Overenskomst angaaende Indretning af en Idrætspark og Stadion: "Mellem Aarhus Byraad paa Aarhus Kommunes Vegne og Selskabet "Aarhus Idrætspark og Stadion" ved dettes Forretningsudvalg er indgaaet følgende Overenskomst. 1. Aarhus Byraad overlader Selskabet sukcessivt det paa vedhæftede Plan viste Areal af...
Serie
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download