Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Overenskomst mellem Kommunen og Generaldirektoratet for Statsbanerne angaaende Ordning af Forholdene ved Hovedbanegaarden m. m., saalydende: "Mellem Aarhus Byraad og Generaldirektoratet for...]

Arkivskaber
Datering
1918 ~ 1919
Arkiv ID
000164448
Journalnr.
275-1918
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19180615B_49.pdf", "start_page": 8}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19181212B_193.pdf", "start_page": 3}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19181221B_213.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19181221B_213.pdf", "start_page": 4}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19190116B_231.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19190116_387.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19190313_485.pdf", "start_page": 5}]
Beskrivelse
Abstrakt
Overenskomst mellem Kommunen og Generaldirektoratet for Statsbanerne angaaende Ordning af Forholdene ved Hovedbanegaarden m. m., saalydende: "Mellem Aarhus Byraad og Generaldirektoratet for Statsbanerne - for sidstnævntes Vedkommende under Forbehold af Approbation af Ministeren for offentlige Arbejder - er afsluttet følgende Overenskomst angaaende Magelæg af Arealer og Fordeling af Udgifter vedrø...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download