Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Andragende fra Arbejdernes Andels-Boligforening om Kommunens Garanti for et Laan og om Kommunetilskud i Henhold til Loven af 30. Juni 1919. Fra Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse forelaa...]

Arkivskaber
Datering
1919
Arkiv ID
000164792
Journalnr.
318-1919
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19190712_139.pdf", "start_page": 10}]
Beskrivelse
Abstrakt
Andragende fra Arbejdernes Andels-Boligforening om Kommunens Garanti for et Laan og om Kommunetilskud i Henhold til Loven af 30. Juni 1919. Fra Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse forelaa følgende Indstilling: "Udvalget indstiller, at Andragendet imødekommes saaledes, at Kommunen yder Garanti for et Laan, der ikke rnaa overstige 90 % af Ejendommens Skyldværdi eller Anskaffelsesværdi, samt ...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download