Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Andragende fra Aarhus Idrætspark om at faa overladt et Areal til en Cyklebane samt om Kommunens Garanti for et Prioritetslaan paa 20000 Kr. J. Chr. Møller erindrede om, at da man forhandlede om...]

Arkivskaber
Datering
1921 ~ 1922
Arkiv ID
000167096
Journalnr.
756-1921
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19220309_359.pdf", "start_page": 2}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19220323_399.pdf", "start_page": 6}]
Beskrivelse
Abstrakt
Andragende fra Aarhus Idrætspark om at faa overladt et Areal til en Cyklebane samt om Kommunens Garanti for et Prioritetslaan paa 20000 Kr. J. Chr. Møller erindrede om, at da man forhandlede om Anlæget af Stadion, blev der planlagt et bestemt Areal, som Idrætsparken kunde benytte, efterhaanden som den fik Brug derfor. Der blev imidlertid ikke Raad til Anlæg af saa mange Baner, som oprindelig tænk...
Serie
Relationer
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download