Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Indstilling fra Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse om Udleje af Marken ved Observatoriet til Foreningen tor ædel Hesteavl, og Indretning af en Væddeløbsbane. Følgende Indstilling...]

Arkivskaber
Datering
1923
Arkiv ID
000167961
Journalnr.
91-1923
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19230412B_1.pdf", "start_page": 3}]
Beskrivelse
Abstrakt
Indstilling fra Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse om Udleje af Marken ved Observatoriet til Foreningen tor ædel Hesteavl, og Indretning af en Væddeløbsbane. Følgende Indstilling forelaa: "Udvalget har med Forbehold af Byraadets Godkendelse ved Forhandling med Foreningen og Lejeren af Marken tilvejebragt følgende Grundlag for en Ordning: Lejeren udtræder af Lejemaalet fra 1. April d. A. a...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download