Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Indstilling fra Bestyrelsen for "Den gamle Borgmestergaard" angaaende Placering af nye Bygninger. Følgende Indstilling forelaa: "Med Bygningsmuseet "Den gamle Borgmestergaard" har det været Tanken...]

Arkivskaber
Datering
1922 ~ 1924
Arkiv ID
000168942
Journalnr.
418-1922
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19220914_107.pdf", "start_page": 8}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19241009_133.pdf", "start_page": 12}]
Beskrivelse
Abstrakt
Indstilling fra Bestyrelsen for "Den gamle Borgmestergaard" angaaende Placering af nye Bygninger. Følgende Indstilling forelaa: "Med Bygningsmuseet "Den gamle Borgmestergaard" har det været Tanken ved Genrejsning af gamle, interessante Aarhus-Bygninger at skabe et Billede af den gamle By ved Aaen. Efter denne Plan har man hidtil arbejdet, men da det har Betydning for Havens fremtidige Udvikling, ...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Organisationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download