Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Forslag fra Universitetssamvirkets Bestyrelse om Paabegyndelse af Universitetsundervisning i Aarhus. Følgende Skrivelse forelaa: "Da det af Undervisningsministeriet 13/10 1919 nedsatte Udvalg...]

Arkivskaber
Datering
1927 ~ 1928
Arkiv ID
000172378
Journalnr.
436-1927
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19271020B_165.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19271201B_205.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19280209_287.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19280223B_283.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19280322B_313.pdf", "start_page": 1}]
Beskrivelse
Abstrakt
Forslag fra Universitetssamvirkets Bestyrelse om Paabegyndelse af Universitetsundervisning i Aarhus. Følgende Skrivelse forelaa: "Da det af Undervisningsministeriet 13/10 1919 nedsatte Udvalg angaaende Spørgsmaalet om et Universitet i Jylland for 2 Aar siden havde afgivet Betænkning, hvori man enstemmigt tilraadede Regeringen "snarest ske kan" at realisere Tanken om Oprettelse af et jydsk Univers...
Serie
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download