Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Indstilling fra Brolægningsudvalget om Opsigelse af de nuværende Holdepladser paa Byens Torve og Gader. Andr. Bitsch forelagde Indstillingen fra Udvalget, hvoraf dog Hr. Rasmus. Rasmussen havde...]

Arkivskaber
Datering
1929
Arkiv ID
000172584
Journalnr.
342-1929
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19290811_123.pdf", "start_page": 4}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19290829_147.pdf", "start_page": 1}]
Beskrivelse
Abstrakt
Indstilling fra Brolægningsudvalget om Opsigelse af de nuværende Holdepladser paa Byens Torve og Gader. Andr. Bitsch forelagde Indstillingen fra Udvalget, hvoraf dog Hr. Rasmus. Rasmussen havde taget Forbehold. Byen var selvfølgslig glad ved Rutebilerne, der bragte mange Folk hertil og derved fremmede Handel og Omsætning, men det var en stor Ulempe at have Rutebiler holdende paa Gader og Torve, i...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download