Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Indstilling fra Udvalget for Andragender angaaende Tildeling af en ledig Biografteaterbevilling. Udvalget anbefaler, at Bevillingen gives til Aarhus Lærerforenings Udvalg for Drift af en...]

Arkivskaber
Datering
1931
Arkiv ID
000174226
Journalnr.
428-1931
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19311022B_111.pdf", "start_page": 8}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19311217_237.pdf", "start_page": 1}]
Beskrivelse
Abstrakt
Indstilling fra Udvalget for Andragender angaaende Tildeling af en ledig Biografteaterbevilling. Udvalget anbefaler, at Bevillingen gives til Aarhus Lærerforenings Udvalg for Drift af en Svagbørnskoloni. Tiltraadt af Politimesteren. K. Mousten anbefalede Indstillingen. J. Chr. Møller vilde ikke stille noget andet Forslag; men det var i Virkeligheden ikke det, som Justitsministeren havde tænkt sig...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download