Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Indstilling fra Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse om Godkendelse af Overenskomst med Statsbanerne vedrørende Ringgadebroen. Der forelaa følgende Udskrift af Udvalgets...]

Arkivskaber
Datering
1931
Arkiv ID
000174333
Journalnr.
299-1931
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19310709B_45.pdf", "start_page": 9}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19310820B_81.pdf", "start_page": 1}]
Beskrivelse
Abstrakt
Indstilling fra Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse om Godkendelse af Overenskomst med Statsbanerne vedrørende Ringgadebroen. Der forelaa følgende Udskrift af Udvalgets Forhandlingsprotokol: "Tirsdag den 7. Juli 1931 afholdtes i Byraadssalen i Aarhus Kl. 10 Møde angaaende Ringgadebroen og Badevej. Tilstede var for Statsbanerne: Banechef Flensborg, Banebestyrer Tvenge, Baneingeniør Strøm, f...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Organisationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download