Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Skrivelse fra Brolægningsudvalget angaaende Forslag til Aaens Overbygning. Andr. Bitsch forelagde Sagen. Brolægningsudvalget fik i sin Tid Paalæg om at udvirke Nedsættelse af en...]

Arkivskaber
Datering
1932
Arkiv ID
000175097
Journalnr.
53-1932
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19320609_63.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19320630_71.pdf", "start_page": 1}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19320719B_67.pdf", "start_page": 12}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19320818_85.pdf", "start_page": 2}]
Beskrivelse
Abstrakt
Skrivelse fra Brolægningsudvalget angaaende Forslag til Aaens Overbygning. Andr. Bitsch forelagde Sagen. Brolægningsudvalget fik i sin Tid Paalæg om at udvirke Nedsættelse af en Landvæsenskommission angaaende Aaens Overbygning fra Immervad til Christiansbroen, og efter at der var afholdt en Del Møder, havde Kommissionen nu afsagt Kendelse, hvorefter der intet var til Hinder for Over bygningen. Nu...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download