Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Indstilling fra Budgetudvalget om Opførelse af et nyt Raadhus. Fra Stadsarkitekten forelaa følgende Erklæring: "Paa given Foranledning har jeg gennemarbejdet de fra de forskellige kommunale...]

Arkivskaber
Datering
1936 ~ 1937
Arkiv ID
000178989
Journalnr.
889-1936
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19370128_243.pdf", "start_page": 2}]
Beskrivelse
Abstrakt
Indstilling fra Budgetudvalget om Opførelse af et nyt Raadhus. Fra Stadsarkitekten forelaa følgende Erklæring: "Paa given Foranledning har jeg gennemarbejdet de fra de forskellige kommunale Institutioner indkomne Opgørelser over Lokaleforhold i det nye. Raadhus og har ved Bearbejdelsen dels taget Hensyn til en fortsat Vækst af Byen, dels taget Hensyn til, at der inden længe vil blive foretaget In...
Serie
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download