Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Andragende fra Aarhus Baneklub om Kommunens Garanti for et Laan paa 60000 Kr. til Ombygning af Cyklebanen. Budgetudvalget indstiller, at Kommunen yder den ansøgte Garanti for et Banklaan til 4½ %...]

Arkivskaber
Datering
1939
Arkiv ID
000181026
Journalnr.
300-1939
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19390622_77.pdf", "start_page": 12}]
Beskrivelse
Abstrakt
Andragende fra Aarhus Baneklub om Kommunens Garanti for et Laan paa 60000 Kr. til Ombygning af Cyklebanen. Budgetudvalget indstiller, at Kommunen yder den ansøgte Garanti for et Banklaan til 4½ % indenfor 60 % af Opførelsesomkostningerne, dog højst 60000 Kr. Borgmesteren henstillede, at Sagen udgaar til nærmere Forhandling, idet det var rimeligt, at Idrætsparken staar som Medgarant for Laanet. Ud...
Serie
Relationer
Steder
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download