Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Indstilling fra Budgetudvalget om Anlæg af en Flyveplads i Skeiby samt om Erhvervelse af Ejendommen "Kirstinesminde". Følgende Indstilling forelaa: "Efter at der har været rettet Forespørgsel til...]

Arkivskaber
Datering
1939
Arkiv ID
000181100
Journalnr.
800-1939
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19391214B_193.pdf", "start_page": 1}]
Beskrivelse
Abstrakt
Indstilling fra Budgetudvalget om Anlæg af en Flyveplads i Skeiby samt om Erhvervelse af Ejendommen "Kirstinesminde". Følgende Indstilling forelaa: "Efter at der har været rettet Forespørgsel til Socialministeriet om Ydelse af Tilskud til Anlæg af en Flyveplads paa "Kirstinesminde"s Jorder i Skejby, har Ministeriet i vedlagte Skrivelse af 5. ds. meddelt, at Ministeriet vil være sindet til i Henho...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download