Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Forslag fra Byraadsmedlem Thomas Christensen om Oprettelse af et Folkekøkken. Følgende Forslag forelaa: "Kommunen opretter et Folkekøkken, saa den mindre bemidlede Del af Befolkningen faar let...]

Arkivskaber
Datering
1940
Arkiv ID
000181730
Journalnr.
896-1940
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19401205_163.pdf", "start_page": 6}]
Beskrivelse
Abstrakt
Forslag fra Byraadsmedlem Thomas Christensen om Oprettelse af et Folkekøkken. Følgende Forslag forelaa: "Kommunen opretter et Folkekøkken, saa den mindre bemidlede Del af Befolkningen faar let Adgang fil for billlige Penge at faa god og vel tillavet Mad. I Forbindelse med Køkkenet oprettes der et passende Antal Spiselokaler i Byen." Fra Budgetudvalget forelaa følgende Erklæring: "Videresendes til...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download