Mejeriet Enigheden

Materialetype
Datering
1952
Arkiv ID
000186183
Beskrivelse
Titel
Mejeriet Enigheden
Abstrakt
Mejeriet Enigheden set fra krydset mellem Silkeborgvej og Vestre Ringgade. I baggrunden ses den store gasbeholder ved Dollerupvej. Billedet er venligst udlånt fra Den Gamle By
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download