Byen set fra syd

Datering
1890 ~ 1915
Arkiv ID
000186280
Beskrivelse
Overskrift
Byen set fra syd
Abstrakt
Området ved bag den gamle banegård. Tårnet til venstre i billedet hører til Oliefabrikken. I midten af billedet ses små nyttehaver og banegården med Centralværkstedet og remiser. Til højre i billedet ses Den Katolske Kirkes i Ryesgade. På området ligger i dag Bruuns Galleri og DGI-Byen.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download