Banegårdspladsen under omlægning

Datering
1923
Arkiv ID
000186379
Beskrivelse
Overskrift
Banegårdspladsen under omlægning
Abstrakt
I forbindelse med opførelsen af en ny banegårdsbygning, hvor togene kørte ind under banegården, blev hele terrænet omkring banegården hævet med flere meter. Til venstre i billedet ses den gamle banegårdsbygning, mens et i midten af billedet er ejendommene på hjørnet af M.P. Bruuns Gade og Banegårdsgade. Til højre i billedet ses Central Hotel på hjørnet af Banegårdsgade og Ryesgade.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download