Banegårdspladsen

Datering
1922
Arkiv ID
000186383
Beskrivelse
Overskrift
Banegårdspladsen
Abstrakt
Banegårdsgade set fra Banegårdspladsen. Forrest i billedet ses en jordvold, der var en del af en større opfyldning af området for at hæve terrænet til den kommende banegård.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download