Hovedbanegården i sne

Datering
1900 ~ 1904
Arkiv ID
000186393
Beskrivelse
Overskrift
Hovedbanegården i sne
Abstrakt
Banegården med Dalgas-statuen i forgrunden fotograferet fra hjørnet af M.P. Bruuns Gade og Banegårdsgade. Statuen står i dag på Dalgas Avenue, mens banegårdsbygningen blev nedrevet i 1920'erne til fordel for den nuværende bygning, som blev indviet i 1929.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download