Området omkring Varnas anløbsbro

Datering
1920 ~ 1930
Arkiv ID
000186588
Beskrivelse
Overskrift
Området omkring Varnas anløbsbro
Abstrakt
Sommergæster nyder udsigten fra skrænten foran Varna. Til venstre i billedet ses lidt af Varnas anløbsbro og efter den en badeanstalt.
Relationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download