Svingbroen ved åhavnen

Materialetype
Kreativt ophav
Datering
1864 ~ 1866
Arkiv ID
000186635
Beskrivelse
Overskrift
Svingbroen ved åhavnen
Abstrakt
Udsigt fra Lodshuset. Den første jernbanebro over åen, som gav togtrafikken adgang til havneterræn i den nye havn. Broen var en svingbro ,der kunne åbnes så større skibe kunne passere, eksempelvis til beddingen, hvor det store sejlskib ligger til reparation. Vejforlængelsen af Aagade langs åen hed Revet, og mellem Revet og skinnerne ses forrest Aarhus Børs og bagved havneadministrationsbygningen.
Ophavsret
I offentlig eje. Copyright udløbet
Materialet er i offentlig eje, da ophavsretten er udløbet. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download