Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Et af Kammerraad Honum efter Jordebogscommissionens Opfordring udarbeidet til Numering af Byens Huse overgaves til et Udvalg bestaaende af Gamst, Hammerich og Mørk. (See Mødet 5te Aug.) Byraadet...]

Arkivskaber
Datering
1869
Arkiv ID
000186930
Journalnr.
37-1869
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18690304_21.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18690805_49.pdf", "start_page": "1"}]
Beskrivelse
Abstrakt
Et af Kammerraad Honum efter Jordebogscommissionens Opfordring udarbeidet til Numering af Byens Huse overgaves til et Udvalg bestaaende af Gamst, Hammerich og Mørk. (See Mødet 5te Aug.) Byraadet tiltraadte et af kammerraad Honum efter Forhandling med det i Mødet 4de Marts nedsatte Udvalg udarbeidet Forslag til husenes fornyning med gadenumnre og vedtog, at de nye numreskulde anbringes paa huse...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download